[cuteslider id="3"]

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze internet-website met zorg is samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan.
Het is mogelijk dat bepaalde informatie na enige tijd verouderd, of niet meer correct is.

Vlechttechniek Nederland is daarom niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Vlechttechniek Nederland spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, en content waarnaar wordt verwezen, volledig en juist is.

Vlechttechniek Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Vlechttechniek Nederland kan de mogelijkheid bevatten om zowel door de door Vlechttechniek Nederland uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden.

Copyright Vlechttechniek Nederland 2016, alle rechten voorbehouden.

Vlechttechniek Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website van Vlechttechniek Nederland kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Vlechttechniek Nederland liggen.
Vlechttechniek Nederland is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Vlechttechniek Nederland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier.

Vlechttechniek Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Vlechttechniek Nederland die de informatie toegankelijk maakt.

Hoewel de inhoud van deze internet-website met zorg is samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie na enige tijd verouderd, of niet meer correct is.

VLECHTECHNIEK NEDERLAND is daarom niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. VLECHTECHNIEK NEDERLAND spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, en content waarnaar wordt verwezen, volledig en juist is.

VLECHTECHNIEK NEDERLAND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van VLECHTECHNIEK NEDERLAND kan de mogelijkheid bevatten om zowel door de door VLECHTECHNIEK NEDERLAND uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden.

Copyright VLECHTECHNIEK NEDERLAND 2015, alle rechten voorbehouden.

VLECHTECHNIEK NEDERLAND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website van VLECHTECHNIEK NEDERLAND kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van VLECHTECHNIEK NEDERLAND liggen. VLECHTECHNIEK NEDERLAND is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. VLECHTECHNIEK NEDERLAND aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier.

VLECHTECHNIEK NEDERLAND is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van VLECHTECHNIEK NEDERLAND die de informatie toegankelijk maakt.

TOP
× Hoe kan ik je helpen?