[cuteslider id="3"]

Copyright

Copyright

Gebruik van de website:

Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden.
De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logos, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij Vlechttechniek Nederland daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.
U bent aansprakelijk voor schade die Vlechttechniek Nederland lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door Vlechttechniek Nederland , vrijwaart u Vlechttechniek Nederland tegen deze aanspraken. Vlechttechniek Nederland is gerechtigd de sitevoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Geschillen: Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van de website:

Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logos, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij VLECHTTECHNIEK NEDERLAND daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven. U bent aansprakelijk voor schade die VLECHTTECHNIEK NEDERLAND lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door VLECHTTECHNIEK NEDERLAND, vrijwaart u VLECHTTECHNIEK NEDERLAND, tegen deze aanspraken. VLECHTTECHNIEK NEDERLAND, is gerechtigd de sitevoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Geschillen: Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

TOP
× Hoe kan ik je helpen?